Advies over de OBPWO-themazetting 2014

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1994 dat de procedure regelt voor de projecten van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) bepaalt dat de Vlor jaarlijks advies geeft over de prioritaire onderzoeksthema’s. De Vlor heeft dat enkele jaren proactief gedaan vanuit de verwachting dat de overheid bij de themazetting maximaal zou kunnen inspelen op de suggesties van de onderwijsgeledingen. Sinds 2012 ziet de Vlor af van dat proactief advies omdat de overheid weinig rekening hield met de voorgestelde thema’s. Het advies beperkt zich daarom tot een reactie op de thema’s die de minister aan de Vlor voorlegt.
Download hier het volledige advies (PDF, 183.87KB)