Advies over themazetting OBPWO

Sinds enkele jaren brengt de Vlor op eigen initiatief advies uit over het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO), vóór de eindfase van de besluitvorming over de onderzoeksthema's. De vier deelraden bereiden het advies mee voor en doen suggesties voor hun onderwijsniveau.

De voorbije jaren volstond het budget voor OBPWO om zes tot acht onderzoeksprojecten te financieren. De negen onderzoeksthema's die de Vlor voorstelt, staan daarom in volgorde van prioriteit. Ze omvatten beleidsvoorbereidend, evaluatie- en praktijkrelevant onderzoek:

  • De relatie tussen beleidsvoerend vermogen, welbevinden en schoolprestaties;
  • Evaluatie van het participatiedecreet;
  • Modellen voor de ondersteuning van leertrajecten in het volwassenenonderwijs;
  • Modellen voor vreemdetalenonderwijs in het basis- en secundair onderwijs;
  • Flexibele groeperingsvormen in het basisonderwijs;
  • Gevolgen van de flexibilisering van het hoger onderwijs;
  • De relatie tussen onderwijsvernieuwingen en het beleidsvoerend vermogen van scholen;
  • Evaluatie-onderzoek naar de meerwaarde van scholengemeenschappen in het basisonderwijs en de plaats van het buitengewoon onderwijs hierin;
  • Kritische succesfactoren voor afgestudeerden met functiebeperkingen in het lerarenambt.
Download hier het volledige advies (PDF, 43.86KB)