Microcredentials in Europees perspectiefAdvies voor de openbare raadpleging van de Europese Commissie ‘Microcredentials for lifelong learning and employability’

Microcredentials zijn leerbewijzen die worden verworven op basis van leeractiviteiten met een beperkte omvang. Zowel in Vlaanderen als in de Europese Unie maken ze steeds vaker deel uit van het aanbod levenslang leren.

Omdat Vlaanderen al heel wat ervaring heeft met het aanbieden en erkennen van kleine leeractiviteiten, doet de Vlor aanbevelingen voor de verdere uitrol van microcredentials in de Europese Unie.

De centrale vraag is hoe microcredentials er een meerwaarde kunnen bieden binnen het levenslang leren, aanvullend op bestaande opleidingen met volledige kwalificaties.

Stimulans voor levenslang en levensbreed leren

Microcredentials geven een brede groep lerenden de kans om flexibele leertrajecten te realiseren waarbij de bijhorende leerbewijzen uitwisselbaar zijn tussen diverse contexten. Met microcredentials kan ook flexibel worden ingespeeld op de noden van lerenden, arbeidsmarkt en samenleving. Opleidingsaanbieders krijgen via microcredentials ook kansen om het opleidingsaanbod te versterken en samen te werken met internationale partners en arbeidsmarktactoren.

Nood aan een overkoepelend kader

Naast de kansen die microcredentials bieden, benoemt de Vlor ook op enkele uitdagingen bij de ontwikkeling en implementatie ervan. De Vlor wijst op het belang van overkoepelende standaarden, adequate financiering, beperkte regelgeving, en op het bewaken van de betrokkenheid van de lerenden. Daarnaast vindt de Vlor het nodig dat de omvang van microcredentials wordt verduidelijkt en dat ze worden ingebed in de kwaliteitszorg. Tot slot benadrukt de Vlor de complementariteit van microcredentials ten opzichte van andere leeractiviteiten en bijhorende competentiebewijzen.

Download hier het volledige advies (PDF, 289.29KB)