Uittreksel strafregister voor vrijwilligers in onderwijsAdvies over het voorontwerp van decreet houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers

De Vlaamse overheid verplicht bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister ook te controleren voor  vrijwilligers met een overeenkomst. Vlaams minister Zuhal Demir, bevoegd voor Justitie, vroeg aan de Vlor of die regeling ook uitgebreid moet worden naar alle vrijwilligers.

De Vlor vindt dat de regeling een legitiem doel nastreeft, met name de bescherming van de minderjarigen, het bevorderen van hun persoonlijke veiligheid en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag t.a.v. minderjarigen. Die doelstelling is voor de Vlor prioritair en rechtvaardigt om het toepassingsgebied van het decreet te voorzien voor alle vrijwilligers die rechtstreeks contact hebben met minderjarigen.

Tegelijk hecht de Vlor veel belang aan de spontane inzet van vrijwilligers in onderwijs. De raad formuleert enkele concrete aanbevelingen om de mogelijke drempels die de verplichting met zich meebrengt, zo laag mogelijk te houden.

De Vlor benadrukt het belang van brede vorming en preventie. De Vlor is dan ook tevreden dat de maatregel gesitueerd wordt binnen de andere acties die opgenomen zijn in het Vlaams Actieplan ter bestrijding van seksueel geweld, en dat de decreetgever die verplichting benoemt als slechts één schakel binnen een ruimer en omvattender integriteitsbeleid.

Download hier het volledige advies (PDF, 324.83KB)