Nieuw investeringsprogramma scholenbouwAdvies over het voorontwerp van decreet over de DBFM-Scholen van Vlaanderen

In uitvoering van het Masterplan Scholenbouw 2.0 plant de Vlaamse Regering een nieuwe investeringsgolf van 1 miljard euro voor de verbetering van schoolinfrastructuur via een DBFM-vennootschap. Die samenwerking tussen overheid en private partners staan in voor ontwerp (Design), bouw (Build), financiering (Finance) en onderhoud (Maintain) van schoolgebouwen. ‘Scholen van Vlaanderen is een van de drie programma’s voor nieuwe bouwprojecten die de Vlaamse Regering zal selecteren na een oproep aan de inrichtende machten.

De Vlor pleit ervoor om het totale beschikbare budget voor scholenbouw optimaal te verdelen tussen DBFM en reguliere financiering, afgestemd op de beslissingen die de inrichtende machten maken om de meest geschikte financieringsmethode voor hun bouwproject te kiezen. De raad vraagt de overheid ook om het deeltijds kunstonderwijs op te nemen in het toepassingsgebied, en formuleert enkele suggesties om de DBFM-programma’s vlot samen te stellen.

Download hier het volledige advies (PDF, 217.66KB)