Publicaties


Verwacht: Reader over visies op onderwijs

Onderwijs voor vluchtelingen

Warm onthaal, vlotte leerloopbaan en duurzaam toekomstperspectief

Jaarverslag 2017-2018

Praktijkgerichte review over begrijpend leesdidactiek (basisonderwijs)

Oproep: praktijkgerichte review over begrijpend leesdidactiek (basisonderwijs)

Jaarverslag 2016-2017

Rapport internationaal onderwijsbeleid

Jaarverslag 2015-2016

Aan de slag met het exploratie-instrument Columbus

De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren

Een strategische verkenning van de missie en de troeven van het basisonderwijs in Vlaanderen

Jaarverslag 2014-2015

Krachtig leren. Cognitief neurowetenschappelijk benaderd

Een praktijkgerichte literatuurstudie over de relatie tussen neurowetenschap en onderwijs

Even op adem komen?

Een brede en praktische kijk op time-out in het buitengewoon basisonderwijs

Jaarverslag 2013-2014

Hoogste tijd voor capaciteit!

Een strategische verkenning over onderwijscapaciteit

Blijven leren: de toekomst!

Een strategische verkenning over stimuli voor het leren van volwassenen

Het onderwijs voor dove en slechthorende mensen uitgedaagd

Vlaamse wiskundecode voor leerlingen met een visuele beperking

Zin in wetenschappen, wiskunde en techniek

Leerlingen motiveren voor STEM

Een andere kijk op diversiteit

Bijdragen aan de seminariereeks 'Een andere kijk op diversiteit' (2012)

Jaarverslag 2012-2013

Binnenklasdifferentiatie

Leerkansen voor alle leerlingen

Rapport over de sectorconvenants

Beleidsinitiatieven kleuterparticipatie: een balans

Wegwijzers voor de onderwijspraktijk

Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren

Principes die motiveren, inspireren én werken

Is die taal van ver of van hier?

Talensensibilisering in de meertalige klas en school

Onderzoekend leren stimuleren

Effecten, maatregelen en principes

Digitale didactiek

Wegwijzers voor de onderwijspraktijk

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2010-2011