Publicaties


Strategische verkenning over 'Vluchtelingen en onderwijs'

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2015-2016

Aan de slag met het exploratie-instrument Columbus

De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren

Een strategische verkenning van de missie en de troeven van het basisonderwijs in Vlaanderen

Krachtig leren. Cognitief neurowetenschappelijk benaderd

Een praktijkgerichte literatuurstudie over de relatie tussen neurowetenschap en onderwijs

Jaarverslag 2014-2015

Een brede en praktische kijk op time-out in het buitengewoon basisonderwijs

Het onderwijs voor dove en slechthorende mensen uitgedaagd

Jaarverslag 2013-2014

Hoogste tijd voor capaciteit!

Een strategische verkenning over onderwijscapaciteit

Zin in wetenschappen, wiskunde en techniek

Leerlingen motiveren voor STEM

Blijven leren: de toekomst!

Een andere kijk op diversiteit

Jaarverslag 2012-2013

Binnenklasdifferentiatie

Leerkansen voor alle leerlingen

Vlaamse wiskundecode voor leerlingen met een visuele beperking

Wegwijzers voor de onderwijspraktijk

Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren

Beleidsinitiatieven kleuterparticipatie: een balans

Is die taal van ver of van hier?

Talensensibilisering in de meertalige klas en school

Onderzoekend leren stimuleren

Digitale didactiek

Jaarverslag 2011-2012

Rapport over de sectorconvenants

Jaarverslag 2010-2011

Gezin en school. De kloof voorbij, de grens gezet?

De leraar: professioneel leren en ontwikkelen

Schoolleiderschap aangekaart en in kaart gebracht

De klas: homogene of heterogene samenstelling?