Jaarverslag 2019-2020

We hebben het eerste werkjaar van deze legislatuur afgesloten. Het was een intens jaar, waarbij we te maken kregen met een ongeziene crisis die ook het onderwijs trof.

Het jaarverslag beschrijft het werkjaar van de Vlor aan de hand van de vijf beleidsprioriteiten van de beleidsnota die onderwijsminister Ben Weyts indiende voor de beleidsperiode 2019-2024

  • Onderwijs van topkwaliteit met maximale leerwinst voor iedere lerende;
  • Voldoende sterke, professionele en gemotiveerde leraren aantrekken en behouden door het beroep de waardering te geven die het verdient;
  • Elk kind op de juiste plaats in ons onderwijs krijgen door te voorzien in de nodige begeleiding;
  • Investeren in aangename leer- en werkplekken met voldoende capaciteit voor elke lerende;
  • Het hoger onderwijs op topniveau houden maar grenzen stellen aan een te doorgedreven flexibilisering.

Die vijf thema’s stemmen overeen met de beleidsprioriteiten die de Vlor had geformuleerd in zijn memorandum

In dit jaarverslag kijken we niet alleen terug op het laatste jaar van de legislatuur. Per beleidsthema leest u een korte terugblik op het Vlor-werk gedurende de hele legislatuur.

Deel 2 geeft een overzicht van de werking van de Vlor. Welke vertegenwoordigers zitten er in de Vlor? Welke adviezen brachten de raden uit afgelopen werkjaar? Wat zijn de bevoegdheden van de Vlor? Hoe werkt het secretariaat van de Vlor?