Jaarverslag 2020-2021

In 56 adviezen beoordeelde de Vlor in 2020-2021 de beleidsplannen van de Vlaamse Regering voor onderwijs of voor kwesties die het onderwijs beïnvloeden. Naar goede Vlor-gewoonte deden we ook zelf voorstellen voor het onderwijsbeleid. Ook hier drukte de coronacrisis zijn stempel: we gaven advies over de relanceplannen voor onderwijs: over de Digisprong, de Edusprong, het Voorsprongfonds en het beleid voor kwetsbare leerlingen. Maar we bekeken ook de gevolgen van de crisis voor het onderwijsbeleid op (middel-)lange termijn. Tussendoor bleef de Vlor erover waken erover dat alle onderwijspartners betrokken werden in het crisisoverleg met de minister over de dringende coronamaatregelen.

Gelukkig was niet alleen de crisis onderwerp van advies en overleg in de Vlor. Afgelopen werkjaar brachten we ook ons advies uit over strategische thema’s zoals eindtermen, centrale proeven, leren en werken,  en levenslang leren. Als gevolg van het gemoderniseerd studieaanbod in het secundair onderwijs, behandelden we een recordaantal programmatie-aanvragen i.v.m. het onderwijsaanbod. Ook aan de beleidsdomeinen buiten Onderwijs gaven we het advies van de onderwijspartners. Die zijn immers ook betrokken partij bij de beleidsontwikkelingen in sectoren zoals de buitenschoolse kinderopvang en de inburgering van nieuwkomers in onze samenleving.