Education Councils in EuropeGoing beyond the tensions

EUNEC, het Europees netwerk voor onderwijsraden, viert zijn twintigjarig bestaan met een publicatie waarin tien leden uit de EU, Quebec en Marokko het hebben over de geschiedenis, de rol, de relevantie en de toekomst van onderwijsraden in beleidsprocessen.

De publicatie bundelt tien bijdragen van EUNEC-leden uit de EU, Quebec en Marokko. De leden beschrijven, elk vanuit hun eigen perspectief, de geschiedenis, de rol, de relevantie en de toekomst van onderwijsraden in beleidsprocessen, en zoemen in op de relaties met parlementen, regeringen en het maatschappelijk middenveld.

De onderwijsraden blijken internationaal heel divers te zijn, maar hebben met vergelijkbare uitdagingen te maken en kunnen veel van elkaar leren. De bijdragen illustreren elk op hun manier de toegevoegde waarde van gestructureerde en geïnstitutionaliseerde consultatie in de beleidsprocessen op vlak van onderwijs en vorming. Prof. Dr. Marleen Brans en Dr. Ellen Fobé formuleerden conclusies in een academisch hoofdstuk ‘Critical boundary actors bridging the wordls of policy, science, practice and society’. Manuel Miguéns, voorzitter van het netwerk, en Mia Douterlungne, tekenden voor de inleiding.