Jaarverslag 2022-2023

Dit jaarverslag beschrijft de werking van de Vlaamse Onderwijsraad in het werkjaar 2022-2023. In deel 1 brengen we verslag uit van het werkjaar aan de hand van onze prioriteiten voor het onderwijsbeleid van de Vlaamse Regering, die we vastlegden in een memorandum. In het werkjaar 2022-23 bracht de Vlor in totaal 38 adviezen uit: 9 daarvan bracht de raad uit op eigen initiatief, 29 van de adviezen kwamen er op vraag van de Vlaamse regering.

In deel 2 leggen we uit hoe de Vlor werkt. Welke vertegenwoordigers zitten er in de Vlor? Welke adviezen brachten de raden uit afgelopen werkjaar? Wat zijn de bevoegdheden van de Vlor? Hoe werkt het secretariaat van de Vlor?