Aan de slag met het exploratie-instrument Columbus

Draaiboek voor scholen secundair onderwijs

De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Vluhr) ontwikkelde in opdracht van de minister een algemene niet-bindende oriënteringsproef. Dat exploratie-instrument werd gelanceerd onder de naam ‘Columbus’.

Een overlegplatform binnen de Vlor ontwikkelde in 2016 een draaiboek om met Columbus aan de slag te gaan op school. Op basis van de ervaringen met Columbus en de stand van zaken in de ontwikkeling van het instrument, is er nu een bijgewerkte versie beschikbaar voor schooljaar 2017-2018. Deze bijgewerkte versie bouwt verder op dezelfde inhoudelijke lijnen, maar vermeldt bijvoorbeeld ook de nieuwe timing van de afname en de feedbackmogelijkheden. Het draaiboek is complementair aan het andere materiaal dat in de leerkrachtentoolbox op de website van Columbus beschikbaar is.

Lees hier alles over Columbus