Aan de slag met het exploratie-instrument Columbus

Draaiboek voor scholen secundair onderwijs

De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Vluhr) ontwikkelde in opdracht van de minister een algemene niet-bindende oriënteringsproef. Dat exploratie-instrument werd gelanceerd onder de naam ‘Columbus’.

Een overlegplatform binnen de Vlor ontwikkelde in 2016 een draaiboek om met Columbus aan de slag te gaan op school. Het draaiboek vertrekt vanuit een gedragen, brede benadering van onderwijsloopbaanbegeleiding en biedt scholen handvatten om Columbus in de schooleigen visie te integreren. Het draaiboek wordt jaarlijks verfijnd en geactualiseerd op basis van de verdere ontwikkelingen. Het draaiboek is complementair aan het andere materiaal dat in de leerkrachtentoolbox op de website van Columbus beschikbaar is.

Lees hier alles over Columbus