Welbevinden en preventie van pesten op school

Inspiratietekst voor lerarenopleiders

Kunnen werken aan een warme sfeer behoort tot de essentie van leraarschap. In de lerarenopleiding is het socio-emotionele luik dan ook even belangrijk als kennis en vaardigheden.

Deze inspiratietekst wil alle lerarenopleidingen ondersteunen om na te gaan hoe diep de aandacht voor welbevinden in hun curriculum zit.

De publicatie is het resultaat van uitwisseling en afstemming in de Vlor over de vraag hoe aandacht voor welbevinden een structurele plek kan krijgen in het curriculum van de lerarenopleiding. Diverse actoren brachten hun getuigenis, hun visie en hun aanbevelingen:

  • Externe organisaties: Tumult, Awel, School zonder Pesten, Gezinsbond, Pimento, Çavaria;
  • Het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap;
  • Onderzoekers uit Vlaanderen en Nederland: Sara Erreygers (UAntwerpen - KULeuven), Hilde Colpin (KULeuven), Beau Oldenburg (RUGroningen), Lucy Reijnen (pedagoog en pestpreventietrainer);
  • Directies, leraren, zorgcoördinatoren, ouders, scholieren.