Jaarverslag 2018-2019

We hebben het laatste werkjaar van deze legislatuur afgesloten. Het was een intens jaar waarin de Vlor heel wat zaadjes voor de toekomst heeft gelegd.

Het jaarverslag beschrijft het werkjaar van de Vlor aan de hand van de zes strategische doelen van de beleidsnota die onderwijsminister Hilde Crevits indiende voor de beleidsperiode 2014-2019:

  • Talenten van elke lerende ten volle ontwikkelen’
  • ‘Voldoende, deskundig en gemotiveerd onderwijspersoneel garanderen’
  • ‘Onderwijsinstellingen versterken’
  • ‘Werk maken van een Masterplan Scholenbouw’
  • ‘Topkwaliteit realiseren’
  • Aandacht voor transversaal beleid’

In dit jaarverslag kijken we niet alleen terug op het laatste jaar van de legislatuur. Per beleidsthema leest u een korte terugblik op het Vlor-werk gedurende de hele legislatuur.

Deel 2 geeft een overzicht van de werking van de Vlor. Welke vertegenwoordigers zitten er in de Vlor? Welke adviezen brachten de raden uit afgelopen werkjaar? Wat zijn de bevoegdheden van de Vlor? Hoe werkt het secretariaat van de Vlor?