Jaarverslag 2017-2018

We staan voor het laatste werkjaar van deze legislatuur. Het is nog iets te vroeg om de balans op te maken van wat het Vlor-werk in de voorbije vijf jaar heeft opgeleverd, maar het staat vast dat er hard is gewerkt. De Vlor bracht tot nu toe 211 adviezen uit in deze legislatuur, 41 daarvan waren adviezen op eigen initiatief. Cijfers zeggen natuurlijk niet alles, maar het hoge aantal geeft wel aan dat de Vlor sterk betrokken is in de beleidsvoorbereiding.

We weten ook dat het advieswerk niet alleen impact heeft op de uiteindelijke wetgeving, maar dat de doorwerking ook zit in het uitwisselen van standpunten, het voortschrijdend inzicht, het gebruik van de adviezen in het parlement, de pers, bij de onderhandelingen en bij verschillende andere vormen van beleidsvoorbereiding en politieke werkzaamheden.

In het afgelopen werkjaar bracht de Vlor nog veel adviezen uit over voorontwerpen van decreten. Dat zal nog deels het geval zijn in het laatste werkjaar van de legislatuur, maar de Vlor zal er grotendeels werk maken van het strategisch vooruitkijken naar de beleidsprioriteiten voor een nieuwe ploeg.

In een onderwijslandschap dat volop in verandering is, is een daadkrachtige onderwijsraad meer dan ooit noodzakelijk.  De Vlor is dus gedoemd, maar ter zelfder tijd ook gezegend om de luis in de pels van het onderwijsbeleid te zijn. Geen luis die enkel jeukt en irriteert, maar een luis die vruchtbare eitjes legt die verder uitgroeien tot realistische bijdragen aan het beleid.

Lees hier het jaarverslag: