De toekomst van het onderwijs aan jonge kinderenEen strategische verkenning

Kleuteronderwijs staat de jongste jaren bovenaan de maatschappelijke agenda en vaak ook in het brandpunt van de actualiteit. Dat onderwijs aan het jonge kind voorwerp is van debat, kunnen we alleen maar toejuichen. De aandacht is meer dan terecht. Kleuteronderwijs heeft een zeer grote impact op de sociale, fysieke en cognitieve ontwikkeling van kleuters.

Het Vlaamse kleuteronderwijs is sterk uitgebouwd. De participatiegraad is zeer hoog. We zien veel potentie, ook om gelijke onderwijskansen te realiseren. Toch blijven de uitdagingen groot. Het huidige kleuteronderwijs botst op zijn grenzen. Daarbij rijst de vraag of we enkel meer kleuteronderwijs nodig hebben, of ook en vooral een ander soort kleuterschool.

Het maatschappelijk debat over het Vlaamse onderwijs in het algemeen en het kleuteronderwijs in het bijzonder is nog lang niet ten einde. Integendeel, we worden geconfronteerd met vragen die al langer leven, maar even goed met nieuwe vraagstukken. Hoe verhoudt de (verdere) leerplichtverlaging zich tot de eigenheid van het kleuteronderwijs? Hoe zien we de verhouding tussen leren en de zorgende dimensie van het kleuteronderwijs? Wat is het verschil in aanpak tussen voorschoolse opvang, kleuteronderwijs en lager onderwijs en hoe is er meer afstemming mogelijk?

De Vlor bracht een aantal eminente onderwijsdeskundigen samen voor deze strategische verkenning van het Onderwijs aan jonge kinderen. Op basis van kennis, inzichten en analyses van bestaand onderzoek schetsen ze uitdagingen en pistes voor de toekomst met 2030 in het vizier We zoomen in op de praktijk in de kleuterklas, maar kijken ook naar systeemfouten en leggen linken met de opvang en het lager onderwijs. Met deze verkenning willen we het debat voeden en vernieuwende initiatieven aanmoedigen. Een schot voor de boeg voor de toekomst van ons onderwijs aan jonge kinderen.

Met bijdragen van: Bart Declercq en Ferre Laevers, Jan De Mets en Piet Van Avermaet, Sanne Feryn, Paul Leseman en Pauline Slot, Stefan Ramaekers, Nima Sharmahd, Michel Vandenbroeck, Kris Van den Branden, Katrien Van Laere