AntipestslangPoster om te werken aan welbevinden en preventie van pesten op school

Alle Vlaamse scholen ontvingen begin december 2019 een poster met de 'antipestslang'. Die schetst op een dynamische manier de verschillende stappen voor een gedragen antipestbeleid op school.

De poster werd ontwikkeld in het Vlor-platform Welbevinden en preventie van pesten op school. Al de partners uit het Vlor-overlegplatform willen samen hun schouders zetten onder een beleid rond welbevinden en preventie en aanpak van pesten en hopen hiermee schoolteams te kunnen inspireren bij het verder uitbouwen van hun antipestbeleid op school.