Rapport internationaal onderwijsbeleid

Jaarlijkse inventaris internationale tendensen

Het Vlaamse onderwijsbeleid wordt in toenemende mate beïnvloed door internationale organisaties en processen zoals de Europese Unie, Oeso en Bologna. De Vlor volgt daarom de belangrijke ontwikkelingen in het internationale onderwijsbeleid systematisch en grondig op en stelt zijn partners in de gelegenheid om mee op de hoogte te blijven.

De raad verzamelt onderwijsgebonden informatie van de Europese Unie (Raden, Commissie, Parlement) volgt de agenda op van onder meer de Oeso en de Unesco. De Vlor-commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid inventariseert jaarlijks de ontwikkelingen in het internationale onderwijsbeleid en is doorgeefluik voor informatie naar de verschillende raden en geledingen van de Vlor opdat die waar relevant kan worden gebruikt bij de advieswerking.