Rapporten over de studiekeuze-instrumenten

Het overlegplatform Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs maakte een overzichtelijk rapport met daarin de verschillende instrumenten die gebruikt worden in de overgang van secundair naar hoger onderwijs: Columbus, klassenraden, schoolresultaten, ijkingstoetsen, instaptoetsen, toelatingsproeven, voorbereidende jaren hoger onderwijs en naamloos jaar. Hoe die instrumenten concreet kunnen ingebed worden in de onderwijsloopbaanbegeleiding, is uitgewerkt in verschillende voorbeeldtrajecten. Beide documenten werden geactualiseerd in februari 2023