Jaarverslag 2014-2015

Het eerste werkjaar van de Vlor in de nieuwe legislatuur zit er op. De nieuwe minister leerde de adviesraad al heel snel kennen. De Vlor bracht haar van bij het begin de bekommernissen van de onderwijsactoren over, met een advies over de beleidsnota Onderwijs en over het financieel onderwijsbeleid.

Co-creatie kreeg een belangrijke plek in de beleidsintenties van de nieuwe onderwijsminister. De Vlor nam maar al te graag die handschoen op en gaf al zeer vroeg in het beleidsproces advies over belangrijke onderwijsdossiers zoals scholenbouw, duaal leren, de aansluiting met de arbeidsmarkt, kwaliteitszorg in hoger onderwijs en een slagkrachtig volwassenenonderwijs.

Ook de andere ministers mochten van de Vlor enkele sterke signalen van het onderwijsveld ontvangen. Wanneer andere beleidsdomeinen appel wensen te doen op het onderwijs, moeten de onderwijspartners zeker betrokken worden. Onderwijs kan het niet alleen, maar staat ook niet alleen.

Als overlegplatform van alle onderwijsactoren vangt de Vlor de signalen op vanuit het brede onderwijsveld. Dankzij de inbreng van de ledenorganisaties leidde dit tot enkele interessante adviezen op eigen initiatief die opgepikt werden door het beleid: over pesten op school, NT2, de implementatie van het M-decreet, het leerkrediet in het hoger onderwijs, de diplomavereisten inschakelingsuitkering, …