Meer kruisbestuiving tussen wegen naar een diploma secundair onderwijs Advies over samenwerking tussen secundair onderwijs, tweedekansonderwijs en de Examencommissie secundair onderwijs om de kansen op een onderwijskwalificatie te verhogen.

Dit advies richt zich op het potentieel dat ligt in meer uitwisseling en samenwerking tussen de actoren, in de eerste plaats de aanbieders van de wegen naar een diploma secundair onderwijs.