Reactie op de beleids-en begrotingstoelichting Onderwijs en Vorming 2021Brief aan minister Weyts en de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement

Omdat de Vlor geen tijd kreeg om een advies te formuleren bij de beleids- en begrotingstoelichting over Onderwijs en Vorming, reageerde de raad met een brief op de plannen van minister Weyts voor 2021. We wijzen daarin de minister en de parlementsleden op de adviezen die de Vlor al eerder gegeven heeft over de belangrijke hervormingen voor deze legislatuur. In het advies 'Voluit voor weerbaar onderwijs’ gaat de raad ook in op de relancemaatregelen als gevolg van de coronacrisis.