Naar een Europese Onderwijsruimte?Advies over de Mededeling van de Europese Commissie

Sinds de verklaring van Lissabon in 2000 stimuleert de Europese Commissie de samenwerking tussen lidstaten op het vlak van Onderwijs en Vorming. Momenteel wordt gediscussieerd over hoe de samenwerking er na 2020 moet uitzien. Op 30 september 2020 publiceerde de Europese Commissie een Mededeling over de Europese Onderwijsruimte

Samenwerken binnen de bevoegdheden van de Unie

De Vlor ziet opportuniteiten in nauwere Europese samenwerking op vlak van onderwijs en vorming, maar de raad dringt aan op waakzaamheid en op blijvend respect voor het principe van de subsidiariteit. De verantwoordelijkheid voor het onderwijsbeleid ligt bij de Lidstaten en hun onderwijsveld, de Unie kan hier enkel een ondersteunende rol spelen.

Transparante doelen en realistische ambities

De doelstellingen van de Mededeling zijn dan wel heel ambitieus; er blijven veel onduidelijkheden en veel van de voorgestelde acties staan nog in de kinderschoenen. Het is de vraag of dit initiatief van de Commissie geïnterpreteerd moet worden als een soort containermededeling, waarin bestaande of geplande acties worden gebundeld, dan wel als een ambitieus plan voor nieuw Europees onderwijsbeleid.

Meer aandacht voor democratisch burgerschap

De Vlor betreurt dat er in de Mededeling weinig aandacht is voor democratisch burgerschap. Door de coronacrisis wint het economisch perspectief van het Europees Semester aan belang. Tegelijk staan ook democratische waarden onder druk. De Vlor doet zelf een aantal voorstellen om die aandacht voor democratisch burgerschap vorm te geven binnen de Europese Onderwijsruimte.

Download hier het volledige advies (PDF, 329.42KB)