Procedure KunstkuurAdvies over de beoordeling van aanvragen voor lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs

Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs (dko) voorziet in lokale samenwerkingsinitiatieven tussen de academies enerzijds en basisscholen, secundaire scholen en instellingen voor hoger onderwijs anderzijds. Doorgaans worden die initiatieven aangeduid met de projectnaam ‘Kunstkuur’.

De Vlor heeft de procedure om Kunstkuuraanvragen te beoordelen geëvalueerd en aanbevelingen opgesteld. We stellen voor om de aanvragen te beoordelen via een advies dat op zichzelf staat, zoals we dat doen voor andere (programmatie-)adviesaanvragen. Op die manier vervult de Vlor zijn taak als onafhankelijke strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, ten behoeve van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.

Wat betreft de huidige procedure formuleert de Vlor drie aanbevelingen om de beoordelingsprocedure van de aanvragen van Kunstkuur effectiever te laten verlopen. Binnen de bredere context willen we, in relatie tot de middelen voor Kunstkuur, ons pleidooi herhalen voor meer autonomie voor het dko. 

We brachten al eerder advies uit over het voorontwerp van decreet betreffende het dko, alsook over de implementatie van dat decreet, waarin de lokale samenwerkingsinitiatieven en hun beoordeling aan bod kwamen.

 

 

Download hier het volledige advies (PDF, 221.16KB)