Lokaal beleid en overgangsbepalingen buitenschoolse kinderopvangAdvies over het besluit over lokaal beleid en overgangsbepalingen

Het was een expliciete vraag van de Vlor om geraadpleegd te worden over de verdere concretisering van het decreet over ‘de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten’. Onderwijs is immers een grote speler in de organisatie van buitenschoolse kinderopvang.

De raad stelt de essentie van het besluit over het lokaal beleid niet in vraag, maar brengt een aantal bezorgdheden en knelpunten vanuit onderwijs aan. Zo is er onduidelijkheid over het totaalpakket van de subsidies aan de lokale besturen. Indien de budgettaire mogelijkheden beperkt blijven, legt dit een hypotheek op het kunnen waarborgen van kwaliteitsvolle opvang dat voor elk kind toegankelijk en betaalbaar is. Ook is  er meer samenwerking nodig tussen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming en het beleidsdomein Welzijn.

De raad betreurt dat het decreet en dit uitvoeringsbesluit geen oplossing biedt voor een groot pijnpunt binnen onderwijs: de organisatie van middagtoezicht.

Download hier het volledige advies (PDF, 169.91KB)