Onderwijsdoelen voor lerenden met specifieke noden Advies met enkele principes om het onderwijs aan leerlingen met specifieke noden mee te nemen in de modernisering van de onderwijsdoelen.

De Vlor stelt vast dat in de beleidsdesign voor de modernisering van de onderwijsdoelen, het onderwijs aan de leerlingen met specifieke noden nagenoeg buiten beeld blijft. De raad betreurt dat en wil door middel van dit advies enkele principes aangeven die het proces moeten sturen.