De lerende

Het perspectief van de lerende

In navolging van het Kinderrechtenverdrag (1989) heeft de Vlor in zijn advieswerk gepoogd om telkens de impact van beleidsvoorstellen en –maatregelen in te schatten op de beleving van de lerende en zijn omgeving.

De gesprekspartners daarvoor zijn de vertegenwoordigers van scholieren en ouders, studenten en cursisten. Zij zijn vertegenwoordigd in de verschillende raden en commissies van de Vlor.


Thema's