Advies over studiegelden voor studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen

Studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen, betalen relatief veel studiegeld in vergelijking met het aantal studiepunten dat ze opnemen. Bovendien hebben zij geen recht op studietoelagen en kinderbijslag en hebben zij vaak geen toegang tot studentenvoorzieningen. Voor de graduaatsstudenten, de groep studenten die van de opleidingen die voorheen door het volwassenenonderwijs werden gegeven, betekent dat een achteruitgang. Zij zullen meer studiegeld moeten betalen aan de hogeschool dan voordien aan een cvo.

Geen wijziging van de huidige tariefstructuur

De Vlor heeft onderzocht of er gesleuteld kan worden aan het studiegeld voor studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen. Hij heeft de mogelijke alternatieven voor een tariefstructuur afgewogen door ze te toetsen aan volgende criteria: het stimuleren van doorstroom van studenten en het beperken van de afstudeertijd, geen concurrentie tussen opleidingen, een eenvoudig en transparant systeem en de verhouding tot de kost voor de instelling. Uit die analyse concludeert de Vlor dat het huidige systeem toch de best mogelijke tariefstructuur is.

Corrigerende maatregelen

Om het probleem voor de studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen op te vangen, pleit de Vlor voor enkele maatregelen. Vooreerst ziet de raad mogelijkheden in de bestaande regeling waarbij minvermogende studenten die geen studietoelage krijgen wegens te weinig studiepunten, beroep kunnen doen op het beurstarief voor studiegeld (108, 80 euro). Verder pleit de Vlor voor enkele corrigerende maatregelen. Zo zouden studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen, ook beroep moeten kunnen doen op studentenvoorzieningen en moet de mogelijkheid onderzocht worden van studietoelagen voor zij die minder dan 27 studiepunten opnemen. De Vlor vraagt de overheid ook om bij de nakende hervorming van het systeem van opleidingscheques, te bekijken of het maximale bedrag van 250 euro niet kan opgetrokken worden voor studenten die nog geen diploma hoger onderwijs behaald hebben. Ook betaald educatief verlof moet maximaal ingezet kunnen worden in de graduaatsopleidingen.

Download hier het volledige advies (PDF, 201.21KB)