Advies over de definitie van werkstudenten in hbo5

Minister Crevits vroeg aan de Vlor om te bekijken of de definitie van werkstudenten ook kan toegepast worden voor studenten in het hoger beroepsonderwijs. Die definitie is belangrijk voor de financiering van de instellingen hoger onderwijs. De Vlor stelt voor om voorlopig twee aparte financieringsmechanismen te behouden: dat voor de BaMa-opleidingen en dat voor hbo5-opleidingen. Als in het huidige financieringsmechanisme hoger onderwijs meer middelen worden ingebracht, dan kan het zijn dat ook instellingen die geen hbo5-opleidingen aanbieden hiervan een effect ondervinden. Het samenvoegen van de middelen vandaag zou erg veel onbedoelde neveneffecten met zich meebrengen. Als in 2026 de hele financiering van hbo5 volledig in het hoger onderwijs inkantelt, dan moet het hele financieringsmodel hoger onderwijs herbekeken worden. Hier moet een nieuw debat aan vooraf gaan. De Vlor is van mening dat als de twee aparte financieringsmechanismen behouden blijven, de definitie van werkstudenten in het deel hbo5 overbodig is. Het maakt het mechanisme nodeloos complex. Op dit moment worden deze trajecten immers al aangeboden. Het is net de bedoeling om meer generatiestudenten in deze opleidingen aan te trekken. Een extra weging voor werkstudenten is in dit geval niet adequaat. Wel is het noodzakelijk dat de financiering van het hbo5-deel afdoende is om zowel het bestaande hbo-publiek als nieuwe generatiestudenten te bedienen en ondersteunen. Om dit te realiseren, een correct doelgroepenbeleid te voorzien en studentenvoorzieningen uit te bouwen in het hbo5, zal meer financiering nodig zijn dan vandaag aan het hbo5 wordt toegekend. Het spreekt voor zich dat als daarnaast aan het hbo5 nieuwe opdrachten worden toegekend, zoals de uitbouw van werkplekleren, hiervoor ook bijkomende financiering moet voorzien worden. In de BaMa–financiering is een extra weging van werkstudenten wel nodig, omdat hiervoor extra trajecten moeten worden voorzien. Werkstudenten blijven in de BaMa ook een minderheid, die nog extra gestimuleerd kan worden. De Vlor pleit binnen dit kader voor een uitbreiding van deze definitie.
Download hier het volledige advies (PDF, 207.39KB)