Advies over voorontwerp decreet oprichting Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie