Afstemming onderwijsregelgeving en GroeipakketAdvies over het voorontwerp van decreet over de afstemming tussen de onderwijsregelgeving en het decreet over het Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 verdwijnt het huidige systeem van kinderbijslag en treedt het Groeipakket in werking, het geheel van financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. Daarvoor moeten het decreet over het groeipakket en de onderwijsregelgeving op elkaar afgestemd worden.

Bij die afstemming moet er rekening gehouden worden met drie elementen:

  • De impact op de berekening van de werkingsmiddelen en omkadering van de scholen moet goed ingeschat worden. Als de impact te zwaar is, moet er een overgangsregeling voorzien worden.
  • Er moet zoveel mogelijk verwezen worden naar bestaande definities in onderwijsregelgeving. In de bepalingen voor de selectieve participatietoeslag moeten dezelfde interpretaties gehanteerd worden van ‘leerling’, ‘schooljaar’ en ‘leefentiteit en gezin’
  • Er mag geen bijkomende administratieve planlast gecreëerd worden voor de onderwijsinstellingen.
Download hier het volledige advies (PDF, 139.24KB)