Advies over studiefinanciering en studentenvoorzieningen

Om pro-actief in the spelen op dit thema heeft de Raad Hoger Onderwijs advies uitgebracht over een memorie van toelichting die het departement Onderwijs heeft gemaakt ter voorbereiding van een ontwerp van aanbouwdecreet over studiefinanciering en studentenvoorzieningen.

Studiefinanciering De raad waardeert het gros van de uitgangspunten en aanpassingen aan de studiefinanciering. Studiebeurzen blijven bestemd voor minder begoede studenten, maar er zullen meer studenten in aanmerking komen en bijzondere doelgroepen krijgen extra stimulansen. Studenten zouden hun beurs ook kunnen meenemen naar andere Europese landen en de omvang van de beurs is gekoppeld aan het aantal studiepunten van de opleiding. De raad pleit er wel voor om het nadeel weg te werken dat instellingen met veel beursstudenten ondervinden. Zij ontvangen verhoudingsgewijs minder inschrijvingsgelden dan instellingen met weinig beursstudenten. De raad suggereert dat de overheid het volledige inschrijvingsgeld van beursstudenten rechtstreeks aan de instellingen zou betalen.

Studentenvoorzieningen Opnieuw kan de raad zich vinden in de doelstellingen, opdrachten en werkvelden die de overheid in gedachten heeft. Hij beklemtoont ook het belang van regionale samenwerking om de sociale voorzieningen nog efficiënter te maken. Maar de associaties zijn uiteindelijk geen regionale samenwerkingsverbanden geworden. Toch zouden de diensten voor studentenvoorzieningen van verschillende associaties moeten samenwerken in het belang van de student. De overheid zou die regionale samenwerkingsverbanden moeten stimuleren, maar hoeft ze niet op te leggen.

De studentenvertegenwoordigers namen over de organisatie van de studentenvoorzieningen een minderheidsstandpunt in. Het is een bijlage bij het advies.

Download hier het volledige advies (PDF, 128.48KB)