Advies over het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019

Op vraag van minister Sven Gatz bracht de Vlor advies uit over het voorontwerp van Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019. De raad focust daarbij op de beleidslijnen die betrekking hebben op onderwijs.

Transversaal beleid

De Vlor vraagt al langer voor veel van deze dossiers een sector-overstijgend beleid. Een goed geïntegreerd transversaal beleid vraagt onder meer dat de verschillende beleidsdomeinen meer overleggen en hun beleidsplannen beter op elkaar afstemmen, dat alle ministers de strategische adviesraden systematisch betrekken en dat de verschillende partners elkaar leren kennen en respecteren. Vanuit onderwijsperspectief moet de kwaliteit van onderwijs het uitgangspunt zijn voor het vormgeven van transversaal beleid: waar en hoe kan samenwerking tussen beleidsdomeinen de vormende opdracht van onderwijs versterken? Het voorgelegde plan getuigt niet overal van een transversaal beleid. Het is eerder een naast elkaar stellen van beleidsplannen uit verschillende sectoren. De Vlor ziet veel meer kansen voor een sterker uitgebouwde transversale aanpak.

Prioriteiten, tijdskader, indicatoren, middelen

De Vlor mist in het plan een prioritering van doelstellingen, acties en projecten. Nochtans zijn er voldoende problemen, zoals de geestelijke gezondheid bij jongeren, die een prioritaire aanpak vragen. Verder ontbreekt er een evaluatie van het vorige plan, een tijdskader en een helder budgettair kader. Dat maakt het moeilijk om in te schatten of het plan uitvoerbaar is.

Kinderrechten

De Vlor waardeert dat het plan expliciet vertrekt van de integratie van kinderrechtenbeleid en jeugdbeleid.

Download hier het volledige advies (PDF, 377.44KB)