Participatie: leerlingen, studenten, cursisten, ouders

Participatie is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van het beleid van de onderwijsinstelling en een positief leerklimaat. De uitwisseling van meningen en de ruimte om gedeelde visies op te bouwen, staan centraal. Daarom moet participatie afgestemd zijn op de context van de onderwijsinstelling. Ouders, leerlingen, studenten, cursisten die participeren aan het schoolbeleid moeten ook de kans krijgen om zich daarin te vormen.