Extra studiekosten in het hoger onderwijs

Op een seminarie over studiekosten wisselden deelnemers goede praktijkvoorbeelden uit over het beheersen van studiekosten in de instellingen hoger onderwijs. Vooral de verschillende aanpak tussen instellingen viel op. Ook werd de nood aan samenwerking tussen studentenvoorzieningen en opleidingen benadrukt en een transparante communicatie. De Vlor vindt dit een erg belangrijk thema en plant daarom een vervolg in het voorjaar van 2020. De raad hoopt tegen dan ook kennis te kunnen nemen van de studiekostenmonitor hoger onderwijs.