Advies over het voorontwerp van decreet studentenvoorzieningen

De Vlor bracht advies uit over het voorontwerp van decreet over de studentenvoorzieningen. De raad stelt tevreden vast dat de overheid werk heeft gemaakt heeft van een herziening. Hij wil het decreet nu ook tijdig geïmplementeerd zien. Als uitgangspunt voor de hervorming heeft de overheid een verruiming van de toegankelijkheid en de gelijke onderwijskansen genomen. Daar is de Vlor blij mee. Het sluit immers aan bij de lopende democratiseringsbeweging van het hoger onderwijs. Hij vindt het daarom jammer dat voor de hervorming geen extra middelen worden uitgetrokken. Dat bemoeilijkt de implementatie en zet zowel de huidige als de uitgebreide dienstverlening op de helling.
Download hier het volledige advies (PDF, 164.69KB)