Verslagen van studiedag, seminaries en toelichtingen


28/11/2018

Toelichting - Actieplan 4.0 'Werk maken van werk in zorg en welzijn'

20/11/2018

Kunst ook anders. Zorg in het (deeltijds) kunstonderwijs

24/10/2018

Bruggen bouwen tussen secundair en hoger onderwijs over de onderwijsloopbaan van jongeren

26/09/2018

Toelichting over InnoVET

19/09/2018

Startdag 2018 - Digitalisering en onderwijs: op zoek naar de juiste maat

22/06/2018

Afscheid algemeen voorzitter Harry Martens

22/05/2018

Seminarie - Internationale projecten met focus op burgerschap

02/05/2018

Seminarie - Gestandaardiseerd toetsen op het einde van het basisonderwijs

18/04/2018

Studiedag - Het curriculum in hoger onderwijs uitgedaagd

18/04/2018

Toelichting – Vreemde talen in het basisonderwijs

20/03/2018

Studienamiddag - Welbevinden en preventie van pesten op school

08/03/2018

Peer Learning Activity - The curriculum in higher education challenged

01/03/2018

Toelichting - de Diversiteitsbarometer Onderwijs

06/03/2018

Toelichting - Burgerschapsvorming

07/02/2018

Seminarie - Duaal leren volwassenenonderwijs en hoger onderwijs

06/02/2018

Seminarie - Gezondheidsbeleid in diversiteit

31/01/2018

Seminarie - Toetsen bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs

16/01/2018

Studievoormiddag - Diversiteit hoger onderwijs

15/01/2018

Toelichting - Vlaamse resultaten van recent internationaal onderwijsonderzoek

13/12/2017

Zenitdialoog over gestandaardiseerde toetsen

16/11/2017

Peer Learning Activity - Curriculumdesign

12/10/2017

Studiedag - De lerarenopleidingen als partner voor de krachtlijnen van een sterk basisonderwijs

20/09/2017

Startdag 2017 - Identiteit in diversiteit - Diversiteit in identiteit

07/06/2017

Zenitdialoog met Ive Marx

23/05/2017

Seminarie - Internationalisering@home

02/05/2017

Workshop - Curriculum design

22/02/2017

Toelichting - Actieplan Samen tegen schooluitval

22/02/2017

Seminarie - Welbevinden

16/02/2017

Studiedag - Broodnodig. Stap voor stap naar een gezondheidsbeleid op school

14/02/2017

Seminarie - Hoe onderwijsloopbaanbegeleiding versterken voor leerlingen secundair onderwijs die willen doorstromen naar de arbeidsmarkt?