Verslagen van studiedag, seminaries en toelichtingen


16/01/2018

Studievoormiddag - Diversiteit hoger onderwijs

15/01/2018

Toelichting - Vlaamse resultaten van recent internationaal onderwijsonderzoek

13/12/2017

Zenitdialoog over gestandaardiseerde toetsen

16/11/2017

Peer Learning Activity - Curriculumdesign

12/10/2017

Studiedag - De lerarenopleidingen als partner voor de krachtlijnen van een sterk basisonderwijs

20/09/2017

Startdag 2017 - Identiteit in diversiteit - Diversiteit in identiteit

07/06/2017

Zenitdialoog met Ive Marx

23/05/2017

Seminarie - Internationalisering@home

02/05/2017

Workshop - Curriculum design

22/02/2017

Toelichting - Actieplan Samen tegen schooluitval

22/02/2017

Seminarie - Welbevinden

16/02/2017

Studiedag - Broodnodig. Stap voor stap naar een gezondheidsbeleid op school

14/02/2017

Seminarie - Hoe onderwijsloopbaanbegeleiding versterken voor leerlingen secundair onderwijs die willen doorstromen naar de arbeidsmarkt?

03/02/2017

Toelichting - Vlaamse resultaten PISA en TIMSS

15/12/2016

Seminaries over het Bolognaproces

21/11/2016

Workshop - Armoede en hoger onderwijs

20/09/2016

25 jaar Vlor

30/05/2016

Eunec-conferentie over 'Governance in Education’

26/04/2016

Studiedag - Interdisciplinariteit in het hoger onderwijs

22/04/2016

Seminarie - Grensoverschrijdend werkplekleren: de Vlaams-Nederlandse casus

25/03/2016

Seminarie - Overlegplatform Welbevinden

14/01/2016

Hilde Crevits in dialoog met Vlor-leden

07/12/2015

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren in dialoog met Dirk Van Damme

02/12/2015

Opstart commissie Onderwijs en Samenleving

12/11/2015

Studiedag - Twistappels op school: leefregels en evaluatie

23/10/2015

Studiedag - Spijbelen in systemen van leren en werken

28/09/2015

Symposium - Troeven van de basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren

21/09/2015

Eunec-conferentie - Leading teachers’ learning

17/09/2015

Startdag 2015 - Onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen

29/04/2015

Studiedag - Neurowetenschap en onderwijs