Verslagen


Eunec-conferentie over vroegtijdig schoolverlaten

Toelichting - de Diversiteitsbarometer Onderwijs

Studiedag - Spijbelen in systemen van leren en werken

Seminaries - Het onderwijs voor dove en slechthorende mensen uitgedaagd

Studiedag - Twistappels op school: leefregels en evaluatie

Studiedag - Time-out in het buitengewoon basisonderwijs

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren in dialoog met Dirk Van Damme

Startdag 2014 - Onderwijs in een lerende samenleving

Seminarie - Internationalisering@home

Opstart commissie Onderwijs en Samenleving

Startdag 2013 - Duurzaam innoveren

Diversiteit als meerwaarde. Engagementsverklaring van de Vlaamse onderwijswereld

Studiedag - Stuurt Europa het beroepsgericht onderwijs?

Studiedag - Broodnodig. Stap voor stap naar een gezondheidsbeleid op school

Eunec-conferentie - Leading teachers’ learning

Studiedag - Een gezondheidsbeleid op school met aandacht voor welbevinden en gelijke kansen

Workshop - Handelingskader voor vragen over diversiteit in hoger onderwijs

Toelichting - Actieplan Samen tegen schooluitval

Studiedag - Instrumenten voor transparantie in hoger onderwijs: een zegen of bedreiging?

Eunec-conferentie - New skills for new jobs

Ronde tafel - Onderwijs voor leerlingen met een migratieachtergrond

Seminarie - Grensoverschrijdend werkplekleren: de Vlaams-Nederlandse casus

Symposium - Troeven van de basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren

Studiedag - Neurowetenschappen en onderwijs

Seminarie - Welbevinden

Studiedag - Interdisciplinariteit in het hoger onderwijs

Startdag 2015 - Onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen

De meerwaarde van het Aanmoedingingsfonds: verslag van de ronde tafel