Verslagen van studiedag, seminaries en toelichtingen


02/05/2018

Seminarie - Gestandaardiseerd toetsen op het einde van het basisonderwijs

18/04/2018

Toelichting – Vreemde talen in het basisonderwijs

18/04/2018

Studiedag - Het curriculum in hoger onderwijs uitgedaagd

20/03/2018

Studienamiddag - Welbevinden en preventie van pesten op school

08/03/2018

Peer Learning Activity - The curriculum in higher education challenged

01/03/2018

Toelichting - de Diversiteitsbarometer Onderwijs

06/03/2018

Toelichting - Burgerschapsvorming

07/02/2018

Seminarie - Duaal leren volwassenenonderwijs en hoger onderwijs

06/02/2018

Seminarie - Gezondheidsbeleid in diversiteit

31/01/2018

Seminarie - Toetsen bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs

16/01/2018

Studievoormiddag - Diversiteit hoger onderwijs

15/01/2018

Toelichting - Vlaamse resultaten van recent internationaal onderwijsonderzoek

13/12/2017

Zenitdialoog over gestandaardiseerde toetsen

16/11/2017

Peer Learning Activity - Curriculumdesign

12/10/2017

Studiedag - De lerarenopleidingen als partner voor de krachtlijnen van een sterk basisonderwijs

20/09/2017

Startdag 2017 - Identiteit in diversiteit - Diversiteit in identiteit

07/06/2017

Zenitdialoog met Ive Marx

23/05/2017

Seminarie - Internationalisering@home

02/05/2017

Workshop - Curriculum design

22/02/2017

Toelichting - Actieplan Samen tegen schooluitval

22/02/2017

Seminarie - Welbevinden

16/02/2017

Studiedag - Broodnodig. Stap voor stap naar een gezondheidsbeleid op school

14/02/2017

Seminarie - Hoe onderwijsloopbaanbegeleiding versterken voor leerlingen secundair onderwijs die willen doorstromen naar de arbeidsmarkt?

03/02/2017

Toelichting - Vlaamse resultaten PISA en TIMSS

15/12/2016

Seminaries over het Bolognaproces

21/11/2016

Workshop - Armoede en hoger onderwijs

20/09/2016

25 jaar Vlor

30/05/2016

Eunec-conferentie over 'Governance in Education’

26/04/2016

Studiedag - Interdisciplinariteit in het hoger onderwijs

22/04/2016

Seminarie - Grensoverschrijdend werkplekleren: de Vlaams-Nederlandse casus