Startdag 2018 - Digitalisering en onderwijs: op zoek naar de juiste maat

Op de startdag van 19 september 2018 gingen de Vlor-leden op zoek naar de juiste maat en houding voor digitalisering en onderwijs.

De digitale revolutie verandert ons dagelijks leven en de samenleving razendsnel. Moet onderwijs de laatste technologische evoluties zomaar volgen? Op welke inhouden moet onderwijs inzetten? Welke rol kan onderwijs spelen in de transitie naar een digitale samenleving?

Het programma

Jochanan Eynikel

De ethiek van techniek. Mensgericht denken in het robottijdperk

Eynikel, businessfilosoof bij ETION, het Forum voor geëngageerd ondernemen, hield een pleidooi om technologie niet als ‘neutraal’ te beschouwen. Door het design van innovatie veranderen mensen hun gedrag. Als ‘technorealist’ pleit hij er dan ook voor om bewust om te gaan met technologie, ook in het onderwijs. Daarbij moet de focus liggen op het ontwikkelen van datgene wat de mens onderscheidt van robots, artificiële intelligentie, …: morele verbinding, samenwerking, creativiteit, … In het nieuwe machinetijdperk heeft het onderwijs een belangrijke rol in het stimuleren van creatieve, morele en spirituele verbeelding.

Paul A. Kirschner

Zin en onzin over het onderwijs van nu en voor de toekomst: Wat zegt de wetenschap?

Kirschner, hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit Nederland, ontkrachtte een aantal mythes over digitalisering in onderwijs. Digitalisering is een middel, niet een einddoel. Hij ging ook in op wat digitalisering in het onderwijs kan zijn en bekeek de succesfactoren daarvoor.  

Dialoog tussen Vlor en SERV

De Vlor-voorzitter Ann Verreth en SERV-administrateur-generaal Pieter Kerremans gingen met elkaar in dialoog over de transitie naar een digitale samenleving. VRT-journalist Chris De Nijs stelde hen enkele vragen over het waarom en de manier waarop beide adviesraden het thema digitalisering willen opnemen.  

Terugblik op het voorbije werkjaar & vooruitblik op het nieuwe werkjaar van de Vlor

Slotbeschouwingen door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

 

 

Fotoverslag