Zenitdialoog over gestandaardiseerde toetsen

Op 13 december 2017 organiseerde de Vlor een Zenitdialoog over het thema ‘gestandaardiseerde toetsen in het leerplichtonderwijs’. Prof. Jan Vanhoof (UAntwerpen) gaf in zijn lezing nuance en kleur aan een complex en vaak geladen debat. Hij baseerde zich hiervoor op het OBPWO-onderzoek “Scenario’s voor leer(winst)monitoring in Vlaanderen: een ontwerponderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid”. Drie disputanten brachten daarna vanuit hun eigen invalshoek een aantal reflecties. Tot slot was er tijd voor debat met het publiek op basis van een aantal stellingen.