Toelichting - Actieplan 4.0 'Werk maken van werk in zorg en welzijn'

De Vlaamse Regering hechtte haar principiële goedkeuring aan het actieplan 4.0: werk maken van werk in zorg en welzijn. Het actieplan moet er niet alleen voor zorgen dat de instroom in de sector verzekerd blijft, maar ook dat de kwaliteit van de zorg verzekerd blijft. Daarom is er een masterplan nodig waaraan alle stakeholders meewerken: zorg, welzijn, onderwijs, werk, werkgevers en werknemers. Aan de Vlor wordt gevraagd om dit actieplan te adviseren voor het einde van het kalenderjaar.

Daarom kwam zorgambassadeur Lon Holtzer op woensdag 28 november 2018 het actieplan toelichten op de Vlor, waarna er een eerste inhoudelijke discussie volgde als inbreng voor het advies.