Kunst ook anders. Zorg in het (deeltijds) kunstonderwijs

Het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs (dko) legt nieuwe klemtonen op zorg en inclusie. Tijdens deze studiedag gingen we op zoek naar inspirerende voorbeelden om zorg in het dko vorm te geven. Hoe kunnen we inclusie in het dko realiseren en een zorgbeleid ontwikkelen? Wat kunnen we leren van goede praktijkvoorbeelden in het dko en daarbij?

Het programma startte met een reflectie van prof. dr. Gert Biesta over de relatie tussen kunst en onderwijs, verder stonden uitwisseling en leren van elkaar centraal.

Deelnemers konden kiezen uit een ruim en gevarieerd aanbod aan parallelsessies over verschillende thema’s binnen de vier domeinen van het deeltijds kunstonderwijs. Tijdens deze sessies werd een inkijk gegeven in de manier waarop er met zorgvragen en inclusie kan omgegaan worden in het dko; welke zorgvragen er worden gesteld door leerlingen, ouders en deelnemers; op welke manier een zorgbeleid kan opgestart en opgebouwd worden en wat hierbij de valkuilen, drempels en randvoorwaarden zijn.

Deze sessies boden een uitstekende gelegenheid om vragen te stellen, bedenkingen te formuleren en ook eigen ervaringen te delen. We haalden inspiratie binnen en buiten onderwijs, in Vlaanderen en Nederland. We gaven voorbeelden over het ganse zorgcontinuüm heen: basiszorg, verhoogde zorg en individueel aangepast curriculum. In twee algemene sessies verduidelijkten we het Vlaamse en het Nederlandse beleidskader over zorg en inclusie in het kunstonderwijs.

Keynote prof. dr. Gert Biesta 

powerpoints van de keuzesessies