Verslagen van studiedag, seminaries en toelichtingen


03/02/2017

Toelichting - Vlaamse resultaten PISA en TIMSS

15/12/2016

Seminaries over het Bolognaproces

21/11/2016

Workshop - Armoede en hoger onderwijs

20/09/2016

25 jaar Vlor

30/05/2016

Eunec-conferentie over 'Governance in Education’

26/04/2016

Studiedag - Interdisciplinariteit in het hoger onderwijs

22/04/2016

Seminarie - Grensoverschrijdend werkplekleren: de Vlaams-Nederlandse casus

25/03/2016

Seminarie - Overlegplatform Welbevinden

14/01/2016

Hilde Crevits in dialoog met Vlor-leden

07/12/2015

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren in dialoog met Dirk Van Damme

02/12/2015

Opstart commissie Onderwijs en Samenleving

12/11/2015

Studiedag - Twistappels op school: leefregels en evaluatie

23/10/2015

Studiedag - Spijbelen in systemen van leren en werken

28/09/2015

Symposium - Troeven van de basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren

21/09/2015

Eunec-conferentie - Leading teachers’ learning

17/09/2015

Startdag 2015 - Onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen

29/04/2015

Studiedag - Neurowetenschap en onderwijs

31/03/2015

Studiedag - Time-out in het buitengewoon basisonderwijs

04/02/2015

Studiedag - Het volwassenenonderwijs en levenslang leren. Een krachtige synergie

22/01/2015

Dialoog met Hilde Crevits over het advies over de beleidsnota Onderwijs

20/10/2014

Eunec-conferentie over de transitie onderwijs - arbeidsmarkt

25/09/2014

Startdag 2014 - Onderwijs in een lerende samenleving

25/09/2014

Diversiteit als meerwaarde. Engagementsverklaring van de Vlaamse onderwijswereld

04/06/2014

Studiedag - Stuurt Europa het beroepsgericht onderwijs?

19/05/2014

Workshop - Handelingskader voor vragen over diversiteit in hoger onderwijs

18/11/2013

Eunec-conferentie over vroegtijdig schoolverlaten

04/10/2013

Ronde tafel - Onderwijs voor leerlingen met een migratieachtergrond

18/09/2013

Startdag 2013 - Duurzaam innoveren

23/05/2013

Eunec-conferentie - Europese onderwijsraden op bezoek over ‘brede school’

26/04/2013

Studiedag - Neurowetenschappen en onderwijs