Verslagen van studiedag, seminaries en toelichtingen


23/10/2015

Studiedag - Spijbelen in systemen van leren en werken

28/09/2015

Symposium - Troeven van de basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren

21/09/2015

Eunec-conferentie - Leading teachers’ learning

17/09/2015

Startdag 2015 - Onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen

29/04/2015

Studiedag - Neurowetenschap en onderwijs

31/03/2015

Studiedag - Time-out in het buitengewoon basisonderwijs

04/02/2015

Studiedag - Het volwassenenonderwijs en levenslang leren. Een krachtige synergie

22/01/2015

Dialoog met Hilde Crevits over het advies over de beleidsnota Onderwijs

20/10/2014

Eunec-conferentie over de transitie onderwijs - arbeidsmarkt

25/09/2014

Startdag 2014 - Onderwijs in een lerende samenleving

25/09/2014

Diversiteit als meerwaarde. Engagementsverklaring van de Vlaamse onderwijswereld

04/06/2014

Studiedag - Stuurt Europa het beroepsgericht onderwijs?

19/05/2014

Workshop - Handelingskader voor vragen over diversiteit in hoger onderwijs

18/11/2013

Eunec-conferentie over vroegtijdig schoolverlaten

04/10/2013

Ronde tafel - Onderwijs voor leerlingen met een migratieachtergrond

18/09/2013

Startdag 2013 - Duurzaam innoveren

23/05/2013

Eunec-conferentie - Europese onderwijsraden op bezoek over ‘brede school’

26/04/2013

Studiedag - Neurowetenschappen en onderwijs

25/03/2013

De meerwaarde van het Aanmoedingingsfonds: verslag van de ronde tafel

25/11/2012

Workshop - Waarom vinden kansengroepen minder makkelijk stageplaatsen?

26/10/2012

Seminaries - Het onderwijs voor dove en slechthorende mensen uitgedaagd

27/09/2012

Startdag 2012 - Talenten voor de Toekomst

27/04/2012

Studiedag - Een gezondheidsbeleid op school met aandacht voor welbevinden en gelijke kansen

14/03/2012

Seminariereeks - Een andere kijk op diversiteit

16/12/2011

Seminarie - de Brede School

28/11/2011

Studiedag - Instrumenten voor transparantie in hoger onderwijs: een zegen of bedreiging?

16/11/2011

Studiedag - AgODi-Vlor: inschrijvingsrecht

24/10/2011

Eunec-conferentie - New skills for new jobs

17/12/2010

Workshopcyclus diversiteit: studievaardigheden

23/03/2010

Workshop - Diversiteit: startcompetenties voor het hoger onderwijs