Bruggen bouwen tussen secundair en hoger onderwijs over de onderwijsloopbaan van jongeren

De overgang van het secundair naar het hoger onderwijs is voor jongeren een belangrijk scharniermoment in hun onderwijsloopbaan. Binnen de Vlor werd enkele jaren geleden een overlegplatform Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs opgericht om de dialoog tussen het secundair en het hoger onderwijs te versterken. Dit overlegplatform organiseerde deze studiedag rond het thema onderwijsloopbaanbegeleiding en studiekeuze naar het hoger onderwijs. De studiedag was een groot succes: we ontvingen 230 deelnemers uit het secundair en het hoger onderwijs. 

De bedoeling van de studiedag was elkaar beter te leren kennen en tot verdere afstemming tussen het secundair en het hoger onderwijs te komen. De Vlor is ervan overtuigd dat het bouwen van bruggen tussen beide onderwijsniveaus, het verbinden van alle partners die betrokken zijn bij de onderwijsloopbaanbegeleiding en het keuzeproces van een jongere naar het hoger onderwijs, de kwaliteit van de keuze en van die overgang ten goede zal komen.

Plenaire sessies

Onderwijsloopbaanbegeleiding is een complex proces, dat sterk kan verschillen van leerling tot leerling. Bovendien gebeurt dit in een zeer veranderende onderwijsleeromgeving. Tijdens het eerste deel van de studiedag kwamen in een notendop en op een zeer overzichtelijke manier de veranderende structuren in het secundair en het hoger onderwijs aan bod.

De onderwijsloopbaan van jongeren in een context van verandering:

Daarna bracht de Nederlandse neuropsycholoog Jelle Jolles (Universiteit Amsterdam) een bijdrage over de Leerling en student als ‘werk in uitvoering’. Over brein en ontplooiing.

Postersessie

Op verschillende posters konden de deelnemers kennismaken met dertien initiatieven waarin secundair en hoger onderwijs met elkaar samenwerken en voor leerlingen bruggen bouwen om  de overgang naar het hoger onderwijs te begeleiden.

Workshops

Afsluiting

De studiedag werd afgesloten door een persoonlijk verhaal van Joris Janssens (voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel) en Serhat Yildirim (voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten) over hun onderwijsloopbaan.