Verslagen


07/06/2017

Zenitdialoog met Ive Marx

03/02/2017

Toelichting - Vlaamse resultaten PISA en TIMSS

29/03/2017

Seminaries over het Bolognaproces

20/09/2016

25 jaar Vlor

14/01/2016

Hilde Crevits in dialoog met Vlor-leden

20/10/2014

Eunec-conferentie over de transitie onderwijs - arbeidsmarkt

04/02/2015

Studiedag - Het volwassenenonderwijs en levenslang leren. Een krachtige synergie

22/01/2015

Dialoog met Hilde Crevits over het advies over de beleidsnota Onderwijs

17/12/2010

Workshopcyclus diversiteit: studievaardigheden

29/04/2015

Studiedag - Neurowetenschap en onderwijs

27/09/2012

Startdag 2012 - Talenten voor de Toekomst

20/09/2017

Startdag 2017 - Identiteit in diversiteit - Diversiteit in identiteit

30/05/2016

Eunec-conferentie over 'Governance in Education’

16/11/2011

Studiedag - AgODi-Vlor: inschrijvingsrecht

21/11/2016

Workshop - Armoede en hoger onderwijs

25/01/2012

Workshop - Waarom vinden kansengroepen minder makkelijk stageplaatsen?

25/03/2016

Seminarie - Overlegplatform Welbevinden

23/05/2013

Eunec-conferentie - Europese onderwijsraden op bezoek over ‘brede school’

16/12/2011

Seminarie - de Brede School

14/03/2012

Seminariereeks - Een andere kijk op diversiteit

16/11/2017

Peer Learning Activity - Curriculumdesign

23/03/2010

Workshop - Diversiteit: startcompetenties voor het hoger onderwijs

02/05/2017

Workshop - Curriculum design

18/11/2013

Eunec-conferentie over vroegtijdig schoolverlaten

01/03/2018

Toelichting - de Diversiteitsbarometer Onderwijs

23/10/2015

Studiedag - Spijbelen in systemen van leren en werken

26/10/2012

Seminaries - Het onderwijs voor dove en slechthorende mensen uitgedaagd

12/11/2015

Studiedag - Twistappels op school: leefregels en evaluatie

31/03/2015

Studiedag - Time-out in het buitengewoon basisonderwijs

07/12/2015

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren in dialoog met Dirk Van Damme