Verslagen


06/02/2018

Seminarie - Gezondheidsbeleid in diversiteit

31/01/2018

Seminarie - Toetsen bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs

16/01/2018

Studievoormiddag - Diversiteit hoger onderwijs

15/01/2018

Toelichting - Vlaamse resultaten van recent internationaal onderwijsonderzoek

13/12/2017

Zenitdialoog over gestandaardiseerde toetsen

12/10/2017

Studiedag - De lerarenopleidingen als partner voor de krachtlijnen van een sterk basisonderwijs

07/06/2017

Zenitdialoog met Ive Marx

14/02/2017

Seminarie - Hoe onderwijsloopbaanbegeleiding versterken voor leerlingen secundair onderwijs die willen doorstromen naar de arbeidsmarkt?

03/02/2017

Toelichting - Vlaamse resultaten PISA en TIMSS

15/12/2016

Seminaries over het Bolognaproces

20/09/2016

25 jaar Vlor

14/01/2016

Hilde Crevits in dialoog met Vlor-leden

Eunec-conferentie over de transitie onderwijs - arbeidsmarkt

Studiedag - Het volwassenenonderwijs en levenslang leren. Een krachtige synergie

Dialoog met Hilde Crevits over het advies over de beleidsnota Onderwijs

Workshopcyclus diversiteit: studievaardigheden

Studiedag - Neurowetenschap en onderwijs

Startdag 2012 - Talenten voor de Toekomst

Startdag 2017 - Identiteit in diversiteit - Diversiteit in identiteit

Eunec-conferentie over 'Governance in Education’

Studiedag - AgODi-Vlor: inschrijvingsrecht

Workshop - Armoede en hoger onderwijs

Workshop - Waarom vinden kansengroepen minder makkelijk stageplaatsen?

Seminarie - Overlegplatform Welbevinden

Eunec-conferentie - Europese onderwijsraden op bezoek over ‘brede school’

Seminarie - de Brede School

Seminariereeks - Een andere kijk op diversiteit

Peer Learning Activity - Curriculumdesign

Workshop - Diversiteit: startcompetenties voor het hoger onderwijs

Workshop - Curriculum design