Seminarie - Gestandaardiseerd toetsen op het einde van het basisonderwijs

Hefboom voor kwaliteit?

Sinds het huidige schooljaar (2017-2018) zijn scholen verplicht om op het einde van het basisonderwijs een gevalideerde toets af te nemen voor ten minste twee leergebieden en vanaf het schooljaar 2018-2019 voor ten minste drie leergebieden.

Deze verplichting vormt de aanleiding voor de Raad Basisonderwijs om een advies op eigen initiatief voor te bereiden. Een verplichting is immers niet voldoende om van deze toetsen een hefboom te maken voor het kwaliteitsbeleid van een school.

In dit seminarie nodigde de raad verschillende actoren (scholen, pedagogische begeleidingsdiensten, inspectie) uit om samen na te denken over de vraag:  “Hoe kunnen de gevalideerde toetsen vanuit het huidige kader bijdragen aan kwaliteitsvol basisonderwijs? Welke condities zijn nodig om de kansen te maximaliseren en de potentiële risico’s in te dijken?”. Prof. Jan Vanhoof (UAntwerpen) leverde een bijdrage op basis van zijn onderzoek over gestandaardiseerd toetsen en over informatiegebruik door schoolleiders en leraren.

Inleiding: Kansen en uitdagingen van de gevalideerde toetsen

Praktijkvoorbeelden scholen

Hoe werkt de school met de gevalideerde toets in het kader van haar kwaliteitszorgbeleid (niveau school – niveau leraren/leerlingen)? Hoe gaat ze met de data aan de slag? Welke kansen ziet ze erin en wat zijn evt. moeilijkheden/noodzakelijke voorwaarden?

Pedagogische begeleidingsdiensten aan het woord

Op welke manier gaan de pedagogische begeleidingsdiensten aan de slag met scholen om hen te ondersteunen in het gebruik van de data in het kader van hun kwaliteitsbeleid? Wat verloopt goed? Welke obstakels zijn er?

Reflecties door onderwijsinspectie

Hoe kijkt de inspectie naar de gevalideerde toetsen en welke rol zien zij in het gebruik van deze proeven binnen kwaliteitszorg?