School ♡ onderzoek. Interactieve inspiratiedag voor leraren en onderzoekers

Op 14 februari 2019 organiseerde de Vlor samen met het departement Onderwijs en Vorming een inspiratiedag om de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk te versterken. De dag stond in het teken van ontmoeting tussen onderzoekers, leraren, directies, begeleiders en andere onderwijsprofessionals. Zij kregen ruim de gelegenheid onderzoekresultaten en praktijkervaringen met elkaar te delen en elkaar te inspireren.  Om dat opzet te realiseren boden we hen plenaire interviews, een waaier aan keuzesessies (53 !), lunchlezingen en posters (35 !). Meer dan 400 mensen schreven zich in! Er was dus duidelijk behoefte aan een dergelijk initiatief.

Vele soorten onderzoek kwamen aan bod: van actieonderzoek of onderzoek van de eigen praktijk, over praktijkgericht onderzoek tot beleidsgericht onderzoek dat relevant is voor de praktijk, onderzoek uitgevoerd in het kader van bachelor- of masterproeven en onderzoek door leraren, begeleiders, docenten, lerarenopleiders en academici. De rode draad was: onderzoek dat kan bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling in onderwijs. Er kwamen heel wat thema’s aan bod, waaronder STEM, diversiteit en inclusie, gelijke onderwijskansen, schoolbeleid, welbevinden, onderzoekende lerarenteams, didactiek, kleuteronderwijs, evaluatiebeleid en -praktijk. Ook de werkvormen van de keuzesessies waren zeer divers. Voor, tijdens en na de aangeboden sessies konden deelnemers de posterbeurs bezoeken en/of in gesprek gaan om elkaars perspectief en ervaringen te leren kennen.