Toelichting - 'School of the future'

Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria, lichtte op de Algemene Raad van 28 februari 2019 het project ‘School of the future’ toe. Met dit innovatieprogramma wil Agoria een antwoord bieden aan een aantal uitdagingen in onderwijs in samenspraak met actoren uit onderwijs, werk en innovatie. Het programma heeft als voornaamste doelstellingen:

  • Een gedeelde visie en strategie voor onderwijs in Vlaanderen;
  • Kenniscentrum voor onderwijsvernieuwing uitbouwen dat ondersteunend werkt;
  • Begeleiding voorzien voor scholen en pedagogische begeleiders omscholen tot veranderingsmanagers;
  • Een kader voor financiering uitwerken.

Meer informatie vindt u terug in de nota en de presentatie: