Toelichting - Burgerschapsvorming

6 maart 2018

De commissie Onderwijs en Samenleving organiseerde voor een bredere doelgroep een dubbele toelichting over burgerschapsvorming.

Het programma:

  • International Civic and Citizenship study (ICCS). Toelichting van de Vlaamse resultaten in internationaal perspectief’. Prof. dr. Ellen Claes (KU Leuven)                                
  • Voorstelling Eurydice report: Citizenship Education at School in Europe – 2017, Ann Dejaeghere, departement Onderwijs en Vorming