Startdag 2019 - Spots op onderwijs

Wat is goed onderwijs? Discussies over vernieuwingen en hervormingen in onderwijs hangen samen met die fundamentele vraag. Vaak blijft het antwoord daarop onderbelicht. Dat wil de Vlor veranderen.

Op de startdag van 18 september 2019 stelde de Vlor het boek Spots op onderwijs. Wetenschappers voor het voetlicht voor. Daarin geven Vlaamse onderzoekers hun visie op onderwijs. Vanuit deze visie schijnen ze elk een ander licht, een andere spot op een zeer actueel beleidsvraagstuk: hoe moet onderwijs omgaan met verschillen tussen leerlingen? Ze geven ook hun topprioriteit voor onderwijsbeleid. De auteurs kwamen hun bijdrage voorstellen op de startdag.

De Vlor in een nieuw regeringsklimaat

Spots op onderwijs: aanleiding, werkwijze en opvolging

De wetenschappers aan het woord

In elke sessie beantwoordden twee onderzoekers (of onderzoeksduo's) volgende vragen:

  • Hoe en vanuit welk perspectief kijkt u als onderzoeker naar onderwijs? Wat is goed onderwijs? Wat is de kernopdracht voor onderwijs?
  • Hoe moet onderwijs omgaan met verschillen tussen leerlingen? Er zijn heel wat vlakken waarop leerlingen van elkaar verschillen: voorkennis, motivatie, thuissituatie, interesses, levensbeschouwing enzovoort. Hoe we moeten omgaan met deze verschillen is een vraagstuk dat zowel op de klasvloer als in onderwijsbeleid sterk leeft. Elke onderzoeker beantwoordt vanuit zijn visie een antwoord op deze vraag. Daarbij legt hij linken met (eigen) onderwijsonderzoek.
  • Wat is de topprioriteit voor het onderwijsbeleid de komende jaren?

Noel Clycq en Patrick Loobuyck

Bieke De Fraine en Ides Nicaise

Kristof De Witte/Erwin Ooghe en Michel Vandenbroeck/Katrien Van Laere

Jan Masschelein/Maarten Simons en Elke Struyf

Wouter Duyck en Ilse Geerinck

Goedroen Juchtmans en Ellen Vanderhoven

Wouter Smets/Katrien Struyven en Jan Vanhoof

Elke Struyf en Wim Van den Broeck

Videoverslag

Fotoverslag 

foto's: Lou Biesemans