De Europese onderwijsruimte

Als lid van EUNEC, het Europees netwerk van onderwijsraden, was de Vlor medeorganisator van een seminarie over de ‘European Education Area’. Dit initiatief van de Europese Commissie bundelt een aantal acties om de rol van het onderwijsbeleid verder te stimuleren. 

Bianca Busuoic van de Europese Commissie stelde de package voor. Maarten Simons, KU Leuven, reflecteerde kritisch. Lidstaten zoemden in op specifieke nationale beleidslijnen en hoe die zich verhouden tot EU-beleid. Op dag twee konden deelnemers taallessen bijwonen in het Collège de Sèvres. Ten slotte wisselden onderwijsraden uit 11 landen uit over welke rol onderwijsraden kunnen opnemen in deze internationale governance voor onderwijs. De Vlor leidde deze laatste sessie in, en stelde zijn internationale werking voor.


Programma, achtergrond en presentaties