Verkenning van de samenwerking tussen secundair onderwijs, tweedekansonderwijs en examencommissie secundair onderwijs

Een diploma secundair onderwijs behalen kan via verschillende trajecten. Die trajecten komen tegemoet aan verschillende profielen van leerlingen of cursisten, verschillende behoeften en verwachtingen. Tijdens een seminarie met leden van de Vlor (Raad Secundair Onderwijs en Raad Levenslang en Levensbreed Leren) en vertegenwoordigers van het Tweedekansonderwijs, de Examencommissie SO en het Departement Onderwijs en Vorming verkenden we of meer samenwerking tussen de aanbieders ertoe kan leiden dat meer jongeren en volwassenen een passend traject vinden naar een diploma secundair onderwijs.

Kennismaking en informatie-uitwisseling

De deelnemers maakten kennis met elkaar en met de trajecten van de drie aanbieders naar een diploma SO:

  • Secundair onderwijs (door Saskia Lieveyns, voorzitter Raad Secundair Onderwijs)
  • Tweedekansonderwijs (Anne Mees, Federatie Tweedekansonderwijs)
  • Examencommissie SO (Griet Van den Eynde, Examencommissie SO)

De voorstellingen werden gevolgd door een reflectie door Chama Rhellam vanuit het perspectief van het Departement Onderwijs en Vorming.

Discussietafels over kansen en uitdagingen voor samenwerking

In twee rondes en vier groepen gingen de deelnemers met elkaar in discussie over mogelijkheden en belemmeringen voor meer samenwerking.

In een eerste ronde zochten ze naar antwoorden op de vraag op welke manier er samengewerkt kan worden tussen het secundair onderwijs, tweedekansonderwijs en de examencommissie secundair onderwijs om leerlingen of cursisten zo snel mogelijk naar het juiste traject te oriënteren?

  • Kunnen verschillende trajecten gecombineerd worden? Kunnen trajecten op maat uitgewerkt worden, bestaande uit elementen van bv. TKO en SO of TKO en EC?
  • Op welke manier kunnen de verschillende actoren leren van elkaar, onder meer op vlak van doelgroepenwerking, ondersteuning en begeleiding?

In de tweede ronde werd meer gericht gepeild naar acties en aanpassingen op korte en langere termijn:

  • Welke samenwerking is mogelijk op korte termijn, binnen de huidige regelgeving?
  • Welke aanpassingen zijn nodig om meer samen te werken op lange termijn?
  • Hoe gaan we verder na dit seminarie?

De vragen leidden tot een rijke uitwisseling onder de deelnemers over elkaars werking, en tot veel inspiratie in de vorm van goede voorbeelden van geïntegreerde trajecten en ideeën om succesvolle leerloopbaantrajecten uit te bouwen. Er werden ook knelpunten en uitdagingen blootgelegd.